Inga Hanne Dokka

Høyrehåndsreglene i Fysikk 2
Published: 3 years ago
Undervisningsvideo som forklarer høyrehåndsreglene som du får bruk for i magnetisme-kapittelet i kurset Fysikk 2. Tar for seg Biot-Savarts formel og formlene for magnetisk kraft. Disse høyrehå...
Ergo oppgave 1.40, løsning
Published: 3 years ago
Dette er et Løsningsforslag til oppgave 1.40 i Ergo Fysikk 1.
Ergo Fysikk 1 Prøve fra kapittel 1 og 2 og 3
Published: 3 years ago
Løsning av en prøve om bevegelse, Newtons lover, arbeid og effekt.
Fysikksang til Inga Hanne Dokka fra Fysikk 1-elever ved Kongsberg vgs. 2012/13
Published: 4 years ago
En fysikksang som elever ved Kongsberg videregående skole har laget til fysikklæreren sin. Inneholder mye fysikkfaglig fra kurset Fysikk 1.
Faradays induksjonslov
Published: 2 years ago
Denne videoen handler om Faradays induksjonslov og Lenz regel. Den viser også hvordan disse to reglene kan brukes i en eksamensoppgave fra våren 2013 (oppgave 5a)
Eksamen Fysikk 2 våren 2014 Oppgave 1
Published: 3 years ago
Videoen inneholder tips til skriftlig eksamen i Fysikk 2 og en grundig gjennomgang av oppgave 1 av skriftlig sentralgitt eksamen våren 2014.
Elektriske felt del 1
Published: 3 years ago
Leksjonen dekker kap.5a og 5b i Ergo Fysikk 2. Tema er Coulombs lov, elektrisk feltstyrke i homogene og radielle felt.
Prøve Fysikk 1 Ergo kap.1 og 2A
Published: 1 year ago
For mer som dette: /playlist?list=PLGRpgLhfgIvEtJwGDxJcaiH-DkTNOFr7Y og /playlist?list=PLGRpgLhfgIvFa_dy1tTQiq_U28nQC4Dz4.
Fys 2 prøve kap. 1 og 2 og litt fra 3
Published: 3 years ago
Løsning av prøve som ble gitt 07.10.2013 i fysikk 2. Tema: rettlinjet, krumlinjet bevegelse og litt støt.
Stol på rosa mekanikk!
Published: 2 years ago
I denne videoen presenteres en metode for å løse mekanikkoppgaver i Fysikk 2 og vi ser på et konkret eksempel på bruk av denne (rosa) metoden. Se gjerne denne først: /wa...
Dekomponering av krefter i Fysikk 2
Published: 2 years ago
I denne filmen ser vi på et konkret regneeksempel for å dekomponere krefter som virker på en pulk, deretter regner vi ut akselerasjonen som systemet får. For fortsettelse: https://youtube.c...
Prøve i Fysikk 2 Rettlinjet og krumlinjet bevegelse
Published: 3 years ago
Fysikk 2 Rettlinjet og krumlinjet bevegelse.
Load more videos...