Inga Hanne Dokka

Høyrehåndsreglene i Fysikk 2
Published: 3 years ago
Undervisningsvideo som forklarer høyrehåndsreglene som du får bruk for i magnetisme-kapittelet i kurset Fysikk 2. Tar for seg Biot-Savarts formel og formlene ...
Ergo Fysikk 1 Prøve fra kapittel 1 og 2 og 3
Published: 3 years ago
Løsning av en prøve om bevegelse, Newtons lover, arbeid og effekt.
Ergo oppgave 1.40, løsning
Published: 3 years ago
Dette er et Løsningsforslag til oppgave 1.40 i Ergo Fysikk 1.
Eksamen Fysikk 2 våren 2014 Oppgave 1
Published: 3 years ago
Videoen inneholder tips til skriftlig eksamen i Fysikk 2 og en grundig gjennomgang av oppgave 1 av skriftlig sentralgitt eksamen våren 2014.
Elektriske felt del 1
Published: 3 years ago
Leksjonen dekker kap.5a og 5b i Ergo Fysikk 2. Tema er Coulombs lov, elektrisk feltstyrke i homogene og radielle felt.
Eksamen Fysikk 2 våren 2014 Oppgave 2
Published: 3 years ago
Løsning av oppgave 2 eksamen i Fysikk 2 våren 2014. Oppgaven dreier seg om magnetfelt i og rundt strømførende spole, relativitetsteori, dossert sving og skrått ...
Hvordan tegne krefter?
Published: 1 year ago
Videoen tar for seg kraftvektorer og hvordan å tegne krefter og gir to eksempler. For mer: ...
Løsning blandede oppgaver RST kap.2 del 1
Published: 3 years ago
Dette er et løsningsforslag for faget Fysikk 1. Det inneholder løsning på de første tre oppgavene fra "blandede oppgaver" i boka Rom Stoff Tid.
Stol på rosa mekanikk!
Published: 2 years ago
I denne videoen presenteres en metode for å løse mekanikkoppgaver i Fysikk 2 og vi ser på et konkret eksempel på bruk av denne (rosa) metoden. Se gjerne ...
Fysikksang til Inga Hanne Dokka fra Fysikk 1-elever ved Kongsberg vgs. 2012/13
Published: 5 years ago
En fysikksang som elever ved Kongsberg videregående skole har laget til fysikklæreren sin. Inneholder mye fysikkfaglig fra kurset Fysikk 1.
Tentamen i Fysikk 2 jul 2014 oppgave 2
Published: 3 years ago
Oppgaven dreier seg om sentripetalakselerasjon, potensiell energi i gravitasjonsfelt og fjærpendel.
Prøve Fysikk 1 Ergo kap.1 og 2A
Published: 1 year ago
For mer som dette: http://downloadyoutubehd.net/playlist?list=PLGRpgLhfgIvEtJwGDxJcaiH-DkTNOFr7Y og ...
Load more videos...